1e Kwartaalrapportage 2019

Projectnaam

Haalbaarheidsstudie verbouwing Burgerweeshuis

Portefeuillehouder

Rapportagedatum

1 maart 2019

Basisinformatie Project

Haalbaarheidsstudie naar verbouwing Burgerweeshuis.

Besluitvorming

Raadsbesluit Verfijningsonderzoek verbouw Burgerweeshuis 2018-001627 van 12 december 2018

Projectfase

Verkenningsfase

Stand van zaken

De haalbaarheidsstudie naar de verbouwing is afgerond in oktober 2018. De raad heeft op 12 december een besluit genomen over de te nemen vervolgstappen en financiering. De afweging over de verbouwing van het Burgerweeshuis zal worden opgenomen in de cultuurvisie. Deze komt in het tweede kwartaal 2019 in de raad.

Voortgang

Scope

Financiën

Afwijking begroting?

Afwijking investering?

Afwijking exploitatie?

Risico's en kansen

Risico's en kansen?

Planning

Afwijking begroting?

Afwijking totaalplanning?

Communicatie

Communicatie

Overige informatie