1e Kwartaalrapportage 2019

In de diverse programma's kunnen mutaties in lasten en baten worden verrekend met reserves. Indien dit het geval is, dan worden de betreffende reserves hieronder weergegeven.

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2019

2020

2021

2022

2023

Stortingen

Herstructurering en vastgoed

Tankstation Holterwegzone

Generieke weerstandsreserve

586

0

0

0

0

Jeugd en onderwijs

Opheffen reserve onderwijshuisvesting

Reserve onderwijshuisvesting

5.936

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Storting in generieke weerstandreserve

Generieke weerstandsreserve

0

0

0

0

730

Algemene dekkingsmiddelen

Renteresultaat

Generieke weerstandsreserve

-162

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Uitkomst 1e kwartaalrapportage

Generieke weerstandsreserve

2.582

0

0

0

0

Saldo Stortingen

8.942

0

0

0

730

Puttingen

Ruimtelijke Ontwikkeling

Risicoreserve Wonen boven winkels

Risicoreserve

454

0

0

0

0

Ruimtelijke Ontwikkeling

Implementatie Omvgevingswet

Generieke weerstandsreserve

0

640

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Herstructurering

Reserve herstructurering

444

0

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Groot onderhoud kernbezit

Reserve groot onderhoud

795

0

0

0

0

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Reserve nieuwkomers

Reserve nieuwkomers

204

0

0

0

0

Meedoen

Krediet kunstgrasveld Zandweerd

Reserve investering buitensport

0

4

3

3

3

Meedoen

Opbouwwerk

Reserve wijkaanpak

239

0

0

0

0

Jeugd en onderwijs

Opheffen reserve onderwijshuisvesting

Reserve kapitaalasten investering

1.382

1.334

902

698

555

Jeugd en onderwijs

Opheffen reserve onderwijshuisvesting

Reserve decentrale huisvesting onderwijs

4.554

-1.334

-902

-698

-555

Economie, kunst en cultuur

Afsluiting nieuwbouw bibliotheek

Reserve overlopende uitgaven

704

0

0

0

0

Economie, kunst en cultuur

Afsluiting nieuwbouw bibliotheek

Vermogensreserve

431

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

Instandhouding infrastructuur

Egalisatiereserve ICT

86

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

Samenwerken in de cloud

Egalisatiereserve ICT

80

0

0

0

0

Bedrijfsvoering

Softwarepakket Financiele Administratie/Belastingen

Reserve kapitaallasten I-werkorganisatie

-204

160

160

160

160

Bedrijfsvoering

Uitvoeringsplannen informatievoorz. DOWR

Generieke weerstandsreserve

0

462

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Reserve overlopende uitgaven

Reserve overlopende uitgaven

96

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Voorlopige uitkomst rekening 2018

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

2.729

0

0

0

0

Saldo Puttingen

11.994

1.266

163

163

163

Saldo

3.052

1.266

163

163

-567